Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

input – význam cudzieho slova

vstup; faktor výroby meraný vstupnými nákladmi; zadanie; vstup dát do počítača