Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

insolvencia – význam cudzieho slova

platobná neschopnosť, nadmerná zadĺženosť