Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

insert – význam cudzieho slova

vložiť, vsunúť; príloha, náhrada