Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

insenzibilita – význam cudzieho slova

znížená alebo žiadna schopnosť organizmu reagovať na podnety vonkajšieho alebo vnútorného prostredia