Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

insomnia – význam cudzieho slova

nespavosť, agrypnia