Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kar - význam cudzieho slova

uzáver horského ľadovcového kotla; hostina po pohrebe na pamiatku zosnulého