Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karaka – význam cudzieho slova

stredoveká plachetnica s tromi alebo štyrmi sťažňami a vysokými ustupujúcimi nástavbami na korme aj na prove