Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbofer – význam cudzieho slova

v baníctve prístroj na zisťovanie prítomnosti metánu v banských plynoch