Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karakola – význam cudzieho slova

pohyb závodného koňa v kruhu; v 16. storočí bojová formácia jazdectva na boj proti pechote vyzbrojenej streľnými zbraňami