Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karambol – význam cudzieho slova

zrážka, náraz (napr. guľou na gulečníku)