Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

karbonári – význam cudzieho slova

talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie