Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lipo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom tuk, tukový