Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

litografia – význam cudzieho slova

kamenotlač, druh tlače z plochy