Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lipodystrofia – význam cudzieho slova

porucha látkovej premeny tukov a jej prejavy