Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lipoproteid – význam cudzieho slova

jednoduchá bielkovina obsahujúca tukovú zložku viazanú na bielkovinu