Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lito- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom kameň, kamenný