Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

littera scripta manet - význam cudzieho slova

napísané slovo platí