Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

littera scripta manet – význam cudzieho slova

napísané slovo platí