Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lituanistika – význam cudzieho slova

odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, kultúrou a históriou litovského národa