Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

loajalita, lojalita - význam cudzieho slova

vernosť, oddanosť niečomu alebo niekomu; čestnosť, verné zmýšľanie