Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logicizmus - význam cudzieho slova

názor zdôrazňujúci význam alebo výlučnosť logiky a matematiky