Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logicizmus – význam cudzieho slova

názor zdôrazňujúci význam alebo výlučnosť logiky a matematiky