Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

livarot – význam cudzieho slova

druh francúzskeho mäkkého syra v malých kotúčoch previazaných prúžkom červeného papiera