Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pardon – význam cudzieho slova

prepáčenie, odpustenie, milosť; žiadosť o dovolenie; ospravedlnenie