Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parere – význam cudzieho slova

odborný posudok; znalecké dobrozdanie