Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parita – význam cudzieho slova

rovnosť, rovnoprávnosť, rovnakosť, rovnocennosť; rovnaký počet; zmenný pomer mien dvoch štátov; počet pôrodov