Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pareidolia – význam cudzieho slova

optický klam, zrakové vnímanie, kedy je vnem dotváraný v neskutočnej podobe