Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pare – význam cudzieho slova

jedna z dvoch alebo niekoľkých rovnakých listín, rovnopis, prepis, kópia