Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prezent – význam cudzieho slova

dar; v prenesenom význame nehodný človek, darebák