Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prima rate – význam cudzieho slova

druh úrokovej miery, spravidla pre najlepších klientov