Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

primas – význam cudzieho slova

primas

najvyšší katolícky hodnostár v danej krajine, spravidla arcibiskup

primáš

vedúci cigánskeho orchestra, prvý huslista