Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prima vista – význam cudzieho slova

splatné na predloženie, zmenka splatná pri predložení; v hudbe: hrať z listu, bez prípravy