Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

prezumpcia – význam cudzieho slova

domnienka, predpoklad; pravdepodobnosť