Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ragtime - význam cudzieho slova

spôsob hry s množstvom synkôp