Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ragtime – význam cudzieho slova

spôsob hry s množstvom synkôp