Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rallentando – význam cudzieho slova

v hudbe: pomalšie, voľne