Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rallentando - význam cudzieho slova

v hudbe: pomalšie, voľne