Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rang - význam cudzieho slova

oblasť pôsobnosti, kompetencia; stupeň hodnosti alebo postavenia