Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ranger – význam cudzieho slova

príslušník jazdnej polície; príslušník jednotky špeciálneho určenia; jazdec