Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rara avis – význam cudzieho slova

vzácny vták; v prenesenom význame niečo neobyčajné, vzácne, cenné, vzácny hosť, neobvyklá návšteva, tzv. biela vrana