Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekomando - význam cudzieho slova

doporučene; doporučená poštová zásielka