Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

selo – význam cudzieho slova

v ruskom a chorvátskom prostredí dedina