Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

semafor – význam cudzieho slova

návestidlo na riadenie cestnej alebo železničnej dopravy svetelnými signálmi; vo výpočtovej technike premenná používaná na vynútenie vzájomného vylučovania