Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

semitizmus – význam cudzieho slova

náklonnosť k židovstvu, podpora Židov, židomilstvo