Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

semtex – význam cudzieho slova

obchodný názov plastickej trhaviny z českého Semtína