Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

senior – význam cudzieho slova

starší z dvoch osôb; najstarší člen kolektívu; príslušník staršej vekovej kategórie; člen zboru požívajúci mimoriadnu úctu