Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

urgencia - význam cudzieho slova

upomienka, naliehanie, nátlak na vybavenie