Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

usucapio - význam cudzieho slova

nadobudnutie práva na základe dlhodobého oprávneného používania, tzv. vydržanie majetku