Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

urna - význam cudzieho slova

popolnica, nádoba na úschovu popola zosnulých; schránka na volebné lístky