Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

uro- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom moč, močový