Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ut - význam cudzieho slova

stará solmizačná slabika, teraz „do“; latinsky aby, ako