Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vazal – význam cudzieho slova

za feudalizmu lénny poddaný; štát závislý na inom, spravidla mocnejšom štáte; v prenesenom zmysle podriadený, závislá osoba