Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vazo-, vaz- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom cieva, cievny