Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veloce – význam cudzieho slova

v hudbe: rýchlo, náhlivo, svižne